28 september 2007

KG Hammar om en teologi för mångfald

Våren 2006 arrangerade Svenska Kyrkan ett månkulturellt symposium. Närmare hundra människor från hela Sverige samlades i S:t Mikaels församling i Huddinge.

Svenska Kyrkans utmanas av mångkultur på fler sätt: Identitet, makt, delaktighet och gränsöerskridande.

Poängen med symposiet var att reflektera över vad betyder att vara kyrka i ett mångkulturellt samhälle. Och vad betyder det för Svenska Kyrkans gudstjänst, när gudstjänsten är det mest centrala i kyrkan?

- Jag letar efter hållbara argument för en inklusiv hållning, sa biskop KG Hammar. Jag är aktivt ute efter argument. I samtal prövar jag vad som håller. Och jag har inget att förlora, eftersom jag inte ska bli omvald.

Svenska Kyrkans förre ärkebiskop KG Hammar var en av huvudtalarna vid symposiet. Hör biskop KG Hammar här (direkt till en ljudfil)

- Gud är det stora mysteriet. Inget namn på Gud kan definiera Gud och ingen kan äga Gud. Det finns hur vi än formulerar oss alltid mer att säga om Gud. Vilka ord kan då väljas bort.

- Vi lever i en språkvärld som är en respons på mysteriet, menade KG Hammar.

- Gudstjänst till sitt innersta väsen är respons - eller responsorium. Gud knackar oss på ryggen och säger: Här är jag. Underbart att du finns. Hur kan vi då låta bli att ge respons?

- Kyrkan är inget åsiktsgemenskap utan en gemenskap där vi tolkar, eftersom vi inte kan låta bli att tolka. För mig betyder det att vi förenas som mottagare av en Gud som ger sig själv. Överlåtelsen är vår respons och det gör oss likställda inför Gud.

Andra talare vad prästen Daniel Calero, stiftsadjunkt i Stockholms stift och prästen och forskaren Elisabeth Gerle.

Ett litet häfte om Svenska Kyrkans fyra mångkulturella utmaningar kan beställas gratis från Svenska Kyrkans informationsservice info@svenskakyrkan.se

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Det var ett väldigt underligt uttalande då Gud faktiskt har gett sitt namn till oss. Och att det är just KG Hammar som lagt grunden för svenska kyrkan som just en åsiktsgemenskap där endast de som delar hans åsikter är accepterade.