19 september 2007

En bloggande katolik

Charlotte Therese bloggar under titeln A Catholic Renewal. Charlotte beskriver sig själv som en kontemplativ och karismatisk katolik som bor i Sverige.

Med anledning av Kyrkans Tidnings artiklar om svenskkyrkliga bloggare har Charlotte Therese skrivit en postning om sin egen och allkristna, ekumeniska bloggar. Hon har också listat ett antal adresser till andra som bloggar om tro och kyrka hos sig.

Flera av Charlotte Thereses läsare bidrar återkommande med kommentarer till hennes postningar. Hon är också själv en kommentator på andras bloggar.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: