27 september 2007

Ny biskop pågång i Västerås stift

Svenska kyrkans biskop i Västerås stift är Claes-Bertil Ytterberg. Nästa år går han i pension och sökandet efter hans efterträdare har börjat. Bryggubben har redan bloggat om det här.

Nu skriver Kyrkans Tidning, som är Svenska Kyrkans veckotidning, om vad man påstår är "heta kandidater" i det kommande biskopsvalet. Men är det verkligen några heta namn reportern Lennart Lundberg listar? Det verkar bara vara en ett par-tre namn som funnits med de senaste 5-6 år sedan.

Föreningen Kvinnor i Svenska Kyrkan har enligt Kyrkans Tidning listas fem namn. Inget nytt namn där heller. Och en av de fem, Anna-Karin Hammar, förklarar att hon inte ställer upp. Den upplysningen rundar av artikeln i Kyrkans Tidning.

De tre kandidater som Kyrkans Tidning lanserar som "heta" har alla vunnit provval, men i skarpt läge har andra kandidater samlat fler röster. Domprosten i Västerås, Margrethe Isberg var den kandidat som fick flest röster i provvalet av biskop grannstiftet Strängnäs 2005. Thomas Söderberg har fått röster i en rad biskopsvalvann ett provval i Karlstad stift 2002. Johan Dalman vann provvalet i Visby stift 2001.

Ordningen för biskopsval infördes när Svenska Kyrkan skiljdes från staten. Alltså så sent som 2000. Men redan nu vore det nog läge för en översyn. Som det verkar innebär nuvarande ordning inte att provvalen används för att få fram nya och många namn. Så som det var tänkt. Istället är det en för kort lista av möjliga kandidater som återkommer gång på gång. En följd är att de som nämns bara blir äldre och äldre.

Frågan är hur fria de förtroendevalda och prästerna känner sig när de allmänpolitiska partierna som dominerar de kyrkliga styrelserna sagt sitt. Biskopskandidaterna etiketteras regelmässigt som socialdemokratiska, moderata eller centerpartistiska kandidater.

I några av de senaste biskopsvalen har stiiftsstyrelsen själv lanserat de man tycker vore lämpliga. Biskopen är ordförande i stiftstyrelsen. Så man kan förstå att styrelseledamöterna vill styra vem som ska leda deras sammanträden. Men kan det inte vara begränsande att den krets som redan har mycket makt i stiftet också föregriper provvalet som elektorerna valda av församlingarnas kyrkoråd och församlingsprästerna ska samlas till senare?

Rapporteringen av provvalen i massmedia har tenderat att ge en missvisande bild. Syftet att nominera kandidater har inte kommit fram. Den stressade mediedramaturgin har lett till att intresset vid det riktiga valet varit mycket matt.

Den 1 november i år hålls provvalet i Falun och det riktiga valet hålls den 10 januari 2008 kontraktsvis inom Västerås stift.

En sak som borde prövas är om det inte vore bättre om provvalen hölls lokalt och att man samlades till det riktiga valet på en gemensam plats. De som röstar skulle på hemmaplan känna sig friare att komma med nya namnförslag. Och det riktiga valet kunna bevakas av media på en plats och få rättmätig uppmärksamhet.

Inga kommentarer: