12 maj 2007

Svårt hitta svaret? Vänd på frågan

När det är svårt att hitta svaren eller när frågorna ger svar som inte är användbara, då kan lösningen mycket väl vara att vända på frågan.

Inte bara en forskare vinner på en omsorg i formulering av sina forskare. Det gör också företagaren, politikern, pedagogen och prästen.

TT delar med sig av en artikel om Svenska kyrkans konfirmationsundervisning. Ett erbjudande som inte lika många unga nappar på idag som för en generation sedan. Ändå är Svenska kyrkans konfirmationsarbete den största utbildningsverksamheten bland ungdomar vid sidan av den allmänna ungdomsskolan. Bara idrottens utbildning av ungdom kan mäta sig med Svenska kyrkans ungdomsarbete. Svenska Dagbladet är en av tidningarna som publicerar TT-artikeln.

Forskaren Mia Lövheim säger till TT:

Det är mer intressant att titta på varför ungdomarna vill konfirmeras. Vi vet av egen erfarenhet och på andra sätt att konfirmationstiden ger ungdomarna upplevelser, idéer och tankar som de sedan bär med sig i livet.

Så istället för att bli frustrerad och upptagen av frågan om de unga som man inte når rekommenderar Mia Lövheim en uppmärksamhet på varför ungdomar faktiskt kommer till kyrkan i tusental. Så nyktert.

För de unga som väljer kyrkan blir det en positiv effekt att bekräfta deras positiva val och de blir mer sedda. Svaren som Svenska kyrkans konfirmandledare kan förvärva kommer att rymma just det som har ett värde att förädla.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: