28 maj 2007

Bilden nyanseras ytterligare

Jämo begärde tidigare i våras in jämställdhetsplaner från Svenska Kyrkans tretton stift och från den största församlingen i varje stift.

Till Svenska Kyrkans veckotidning, Kyrkans Tidning säger ombudsmannen Olle Brynja:

– En betydande del av stiften och församlingarna har en aktiv plan, alternativt för någon form av arbete med kontiniutet. I jämförelse med andra större granskningar är andelen aktuella och omfattande planer hög.

Så nyanseras ytterligare en tidigare förenklad och möjligen med verkligheten inte helt överenstämmande mediebild av Svenska Kyrkan. Tidigare i år Arbetsmiljöverkets rapport och nu ett yttrande från Jämo.

Det ligger i Svensk Kyrkans intresse att öppet redovisa hur arbetsmiljln ser ut, att ställa till rätta där det blivit fel och att förebygga med utbildning, planer och omorganisation där det behövs.

Frågan är i vilkas intresse det ligger att upprepa felaktigheter och osanningar om Svenska Kyrkan som arbetsplats?

Andra bloggar om: , , , , ,

1 kommentar:

Per Westberg sa...

Nu blev jag glad.