03 augusti 2009

En bild genererar tusen ord


För någon dag sedan lät jag mig avfotograferas i min källare tillsammans med långt över en halv miljooo.ooon valsedlar till kyrkovalet i Svenska Kyrkan söndag 20 september. Jag delade med mig av ett par bilder på Facebook. Det blev en hel del kommentarer. Och det kan nog komma mer.

Här citerar jag ett meningsutbyte mellan två av mina vänner på Facebook. Låt oss kalla dem X och Y.

Herr X: - Men de 98 % som inte kommer, men pröjsat, har då ingen röst. Som i Iran, typ.

Herr Y: - Iran? :-) Snarare som vilken annan förening som helst. Golfklubben har massa oengagerade medlemmar och en liten minoritet kommer på mötena.

Herr X: - Hallå! Var är demokratiförespråkarna? I Sverige brukar vi tycka det är ett problem om folk skiter i att rösta, vi avskaffar inte demokratin ...

Herr Y: - I sportfiskeföreningen skulle det vara helt otänkbart att en som avskyr att fiska blir ordförande eller lägger sig i vilka drag som skall köpas in. Det är dock helt OK att betala medlemsavgiften om man så vill, även om man inte vill fiska. Det verkar som du blandar ihop styret av landet med styret av Svenska kyrkan.

Herr X: - Inte då. Lågt medlemsengagemang är ett problem i vilken demokratisk organisation som helst. Vill man inte ha demokrati, då bildar man något annat, ett bolag, en orden, en stiftelse, Livets Ord eller så - och erkänner att man inte är demokratisk utan har en annan logik.

Herr Y: - När vanliga föreningar har årsmöte är det de som kommer till mötet som väljer styrelse. Kom dit och var delaktig, eller låt bli.

Är Röda korset och fackförbunden enligt din mening odemokratiska, eftersom de inte jagar varenda medlem när de skall välja styrelse? Nej, de är kloka nog att inte ödsla miljoner på en sådan charad.

Lågt medlemsengagemang är utmaningen. Men det handlar vl inte om att rösta i ett kyrkoval - det vore väl ett futtigt engagemang? Det handlar om att fler skall delta i gudstjänst- och församlingsliv. Ur det föds viljan att också vara med och ta lekmannaansvar i styret av kyrkan.

Herr X: - Y, jag lägger ned. Jag konstaterar bara:
a) du anser imperfekt demokrati vara argument för att lägga ned demokratin i Kyrkan,
b) du anser inte att ett demokratiskt underskott är ett argument för att förbättra demokratin.
Resultatet av sådant lättsinne är välkänt: "the road to Hell is paved with good intentions ..."
Jag kommer att framhärda i att vår roll som lekmän, oavsett nomineringsgrupp, är att engagera de många. Kristus vill att alla kommer till honom på den yttersta dagen.

Herr Y: Du avslutar med att lägga ord i min mun? Då får väl jag kontra då. :-)

a) Du anser att alla organisationer som inte har en valapparat i samma skala som stat, landsting och kommun är odemokratiska.
b) Du anser att ett bra mått på engagemang i kyrkan är om man röstar på valdagen eller inte, oavsett övrigt deltagande i gudstjänstlivet. ... Läs mer

Jag menar

a) Att nuvarande valsystem (den enorma apparaten och de politiska partiernas delaktighet) är en rest från statskyrkans tid och ovärdigt en fri, kristen kyrka.
b) Lekmannaledarskapet borde emanera ur gudstjänstlivet, en vilja att tjäna som föds i församlingens mitt. De som är bäst lämpade att välja representanter är deras bänkgrannar (både sökare och troende).
c) Evangelisation och gudstjänstliv är mycket viktigare än att dra ovilliga medlemmar till valurnorna. Man kommer inte till Kristus genom en valsedel.

Herr X: QED* ;-}

Så långt detta replikskifte.

*= Q.E.D. är en latinsk förkortning för quod erat demonstrandum, vilket översatt till svenska är ungefär "det som var menat att bli demonstrerat" eller "vilket skulle bevisas". Förkortningen används inom matematiken för att visa att ett bevis är slutfört (med önskat resultat).

Ja, vad ska man säga. Det var uppenbarligen en bild som engagerade. Ja, jag hade själv uttryckt mig något ifrågasättande till att det ska tryckas upp en så förskräcklig massa papperslappar när det finns alternativ och starka skäl att förnya demokratin i Svenska Kyrkan. Men det var nog ändå bilderna som satte igång det hela.

Att lägga kraft på att Svenska Kyrkan ska vara demokratisk i framtiden är en angelägen kyrkovalsfråga. Verkligen.

Det tycks tyvärr som att några av de allmänpolitiska partierna som väljer att engagera sig i Svenska Kyrkans val ger sken av att ändringar i Svenska kyrkans lära - som den uttrycks i handboken - om vigsel har med valet att göra. Det är inte att hålla sig till sanningen, eftersom allt som är känt idag pekar på att den frågan avgörs av det sittande kyrkomötet i höst.

Däremot ligger en reformering av Svenska Kyrkans valsystem i framtiden och är en sann valfråga.

Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag var också o packade valsedlar igår!!:)

Carina Etander Rimborg sa...

Jag har också fått kommentarer om dina bilder som jag använde på min blogg igår.