01 juni 2010

Annika Lidne: Hämta inspiration från kyrkbacken

Medievärlden rapporterar från Nordic Local Media Conference, som startade i Stockholm idag. En av talarna var Annika Lidne, vd för Disruptive Media. Hon uppmanade konferensdeltagarna att gå 300 år tillbaka för att hämta inspiration till hur en riktigt lokal mediekanal fungerar. Och hon pekade på kyrkbackens betydelse för informationsförmedlingen i det gamla Sverige:


Där träffades alla och utbytte skvaller och tips, där flirtades det och där tog man initiativ till affärer. Nu finns det ingen sådan fysisk plats längre. 

Som hon ser det finns inte sådana fysiska platser idag, men Facebook med 3,6 miljooo.oooner svenska medlemmar finns.

För att skapa sig en plats i folks vardagsliv måste medierna titta ännu mer på vad folk verkligen vill veta och behöver veta.


Annika Lidne har helt rätt i att den gamla kyrkbackens funktion är värd att granska och lära av. Men jag håller inte med henne om att den som fysisk mötesplats är helt försvunnen. Men med enhetssamhällets försvinnande är den mer fragmenterad. Därmed har den ändå inte förlorat sin betydelse.


Många som träffas på söndag eller en annan dag i veckan till gudstjänst vet att snacket efteråt är viktigt. Dels så stärks de sociala relationerna, dels får man lyssna och berätta, dela med sig av nyheter och få höra det senaste.  


Riktigt spännande i den kommande fasen - ja den är nog redan här för en del - när gränsen mellan det som händer i den analoga och den digitala verkligheten blandas, flyter samman. Där det lokala mötet odlas, där kommunikationen verkligen är lokal, där kan också den digitala kommunikationen bli mycket lokal och nära, även om verktygen är globala.


Svenska Kyrkan har enastående möjligheter att använda sin lokala närvaro för att främja lokal kommunikation. Kyrkorna finns kvar i byar där andra gemensamma öppna mötesplatser försvunnit.  Svenska Kyrkan har kyrkor och församlingshem i stadsdelar där människor bor. Ofta är byggnaderna lätta att hitta och lokalbefolkningen kan peka ut kyrkan för den tillfällige besökaren. Att tillhöra Svenska Kyrkan kopplas samman med det gudliga huset och med platsen omkring: kyrkbacken.


För några veckor skrev jag om kyrkobyggnader senast, med en referens till prästen Mikael Mogren.  Jag upprepar citatet av honom, som i den här bloggposten får en ny och minst lika bra mening:



Kanske är det ingen tillfällighet att när man i Sverige talar om ”kyrkan” menar man i regel en kyrkobyggnad. Kroppen, materien bär språket. Oberoende av materien existerar ingen kommunikation. Jag vill pröva en tanke. Fungerar inte kyrkomiljöerna som en slags tecken? Kommunikation är beroende av språk. Språk är tecken i materia. Formgivning kan man också kalla det. Det är en akt av överföring, där formgivaren omsätter känslor och tankar i materia. Ordet design kommer av latinets designare. Under renässansen betydde verbet designare att teckna, men också att skapa ett visuellt begrepp för något. Tecknandet var något mer än enfinmotorisk övning. Det var en träning av tänkandet.





Inga kommentarer: