19 maj 2006

20-årsjubilerande rebeller

Gossarna i Idell Rebell är värda ett hurra på 20-årsdagen.

"Det är inte alltid de finaste orden eller de vackraste tonerna som är de viktigaste."

Som sagt var.

"Otakt är också en takt."

Amen.

Inga kommentarer: