07 maj 2012

Jag är ett djur som berättar historier. Du med.

Människan blev det upprättgående djuret. Och hon blev den tänkande människan, den visa. Samtidigt är homo sapiens jordens mest sprida rovdjur. Ändå är hon den lekande människan, homo ludens. På samma gång.

Sen är vi också ett djur som berättar. Vi tillhör släktet homo narrans. Människan är ett djur som berättar historier.Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Inga kommentarer: