14 juli 2012

Min församling på nätet

Församlingliv, liksom annat folkrörelseliv har utvecklats mest tack vare ny teknik. Bara i en mycket begränsad mening: trots allt ny teknik. Även om det finns en hel del människor som har ett motsatt perspektiv.

Framgångsrika företag lånar inte så lite av den ideella sektorn - så som den såg ut igår och så som den ser ut idag - och det är i första hand en positiv signal: Kom igen! Åter till källorna!

Starbucks inbjuder sina gäster att vara med och påverka produkter och tjänster med My Starbcucks

Det fattas i den digitala delen av t.ex. Svenska Kyrkan ett motsvarande erbjudande. Webbplatsen Svenska Kyrkan behöver förnyas, för att bli mindre enkelriktad. Eftersom alla medlemmar i Svenska Kyrkan finns kyrkobokförda, så finns förutsättningarna för att också låta medlemmarna logga in och bidra.

Som inloggade skulle de också få del av sina egna data och se sina familjemedlemmar. För i kyrkobokföringen räknar man med familjen: Har medlemmarna barn, ja då finns en anteckning om vilka de är. Och barn och ungdomar som är medlemmar, har en koppling till sina föräldrar även om dessa inte är medlemmar.

Den viktigaste digitala kopplingen i Svenska Kyrkan är den som har lokal förankring. Så därför skulle Svenska Kyrkans webbplats vinna så mycket på att publicera artiklar från församlingarnas webbsidor.

Nästa år är det kyrkoval i Svenska Kyrkan. Alla medlemmar från 16 år och uppåt får brev med röstkort.  Det är bra. Brev är bra. Men ett brev var fjärde år räcker inte. Som tur var, så har fler än hälften av medlemmarna personlig kontakt med sin egen församling eller någon annan - varje år.

Pappersbrev oftare, det kan bli för lite pang för pengarna. Men att öppna upp digitalt och aktivt börja samla in e-postadresser. Och använda dem.

Ett arbete med att förenkla och förbättra systemet för kyrkobokföringen har kommit en god bit på väg. Det kallas Kyrksam. Blir det använt av församlingarna, då kommer det kunna leda till en större kyrksamhet. Det kulle kunna bidra till att skapa relationer mellan medlem och församling, där de saknas. Och till att stärka relationer som redan finns.

Församlingar som aktivt söker involvera medlemmarna mer använder Facebook. Bäst går det för dem som inte nöjer sig med en Facebook-sida, utan lägger till en eller ett par Facebook-grupper.

Kyrkovalen har i decennier alldeles för mycket blivit de politiska partiernas angelägenhet. I takt med att partiernas betydelse och förmåga minskar i Svenska Kyrkan, så behöver församlingsledningen, dess medarbetare ta flera steg framåt.

Många hundra församlingar har anställda medarbetare som är informatörer (vad de nu har för olika titlar). Vad kan vara viktigare uppgift för dem 2013 än att jobba med Kyrkovalet, som ger möjlighet att kommunicera med så många medlemmar?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: