28 september 2012

Därför lider Svenska Kyrkan: Brist på unga chefer

Jag får fatt i en mycket intressant video där Gustav Öhrn, rektor för Scouternas Folkhögskola gästar Norrbottens Läns Landstings Morgonrock, som jag gissar är ett slags frukostmöte. Det jag ser och hör påminner mig om att Svenska Kyrkan lider brist på unga chefer.

Och det gör kyrkan tillsammans med flera andra sektorer av det svenska samhället. Faktum är att det finns statistik som visar att Sverige ligger i botten, jämfört med alla andra EU-länder, när det gäller andelen unga chefer.

En viktig förklaring till att Svenska Kyrkan inte skiljer sig från det närmast omgivande samhället finns lokalt, i församlingarna. Eftersom inte tillräckligt många församlingsledningar - kyrkoherdar och kyrkoråd - tar tillvara de ungdomar som engagerar sig som medlemmar i sin församling, så missar man morgondagens ledare. Men man kanske inte tror det kommer behövas några efterträdare? Är det så att det mer handlar om att administrera en mer eller mindre långsam avveckling?

Så långe det finns församlingar som inte ens har en lokalavdelningen av Svenska Kyrkans Unga för sina barn och ungdomar, då lider Svenska Kyrkan brist. Och det får både på kort och långsikt allvarliga negativa konsekvenser.

Förebilder är nödvändigt. Om barn och ungdomar i församlingen inte ser unga vuxna som ledare, hur ska de då se sin framtid i församlingen. Att man åldras kan man inte rå för och man ska inte skämmas för det heller. Men att församlingen åldras, att kyrkan blir gammal, det är ledarnas fel.

Novus fick i uppdrag av Scouterna tillsammans med chefsförbundet Ledarna ta reda på hur ideellt engagemang påverkar ett yrkesliv som chef. Ungt ledarskap är en av de viktigaste frågorna Scouterna arbetar med. Deras verksamhet hjälper unga att leda sig själva och andra med ett värdebaserat ledarskap, stadigt grundlagt i våra värderingar. Det gör Svenska Kyrkans Unga också.

74 % av alla svenska chefer som svarade på Novus undersökning, berättade att de haft ett ideellt engagemang. 6 av 10 svarar att deras ideella engagemang har haft en avgörande betydelse för att de blivit ledare. 100.000 svenska chefer har en bakgrund inom scouterna. Under 27 % av Sveriges chefer är yngre än 40 år. Borde intre gränsen för ung vara under 30 år?

Kyrkliga chefer rekryteras i stor utsträckning bland medarbetare med kyrklig profilutbildning. Så därför är det så betydelsefullt att studenterna till kyrklig utbildning rekryteras bland dem som varit barn och ungdomar i församlingen, som varit och är engagerade medlemmar, med naturlighet i Svenska Kyrkans Unga.

Så länge människor med ledande befattning i Svenska Kyrkan ser unga människor med tydligt församlingsengagemang som en belastning lider kyrkan brist. Det med grundläggande kristna värderingarna det finns förutsättningar för ett gott ledarskap i församlingen, i kyrkan. Och det här är värderingar som grundas tidigt i livet. Bland barn och ungdomar. Samma sak med ledarskapet.

De senaste tio åren har det skapats en ny våg i Svenska Kyrkan: ett växande antal unga konfirmandledare. Varje år blir dessa ett år äldre. Idag, inte imorgon, borde bland dessa morgondagens kyrkoledare rekryteras. Minst 3 av 4 kyrkoherdar, kanslichefer och andra chefer borde ha en bakgrund som juniorledare, konfirmandledare, lokalavdelningsordförande och liknande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Inga kommentarer: