19 augusti 2005

Ett martyrium

Taizes grundare och ledare är mördad. Han dog för sin tros skull. Ola Larsmo gör på DN Kultur 19 augusti en koppling till Gandhi och Martin Luther King med viss reservation. Den reservationen behövs inte. Broder Roger är en av sin tids främsta kristna gestalter.

Taize som mötesplats och inspirationskälla har få motsvarigheter i kyrkohistorien. Betydelsen för flera generationer unga kan inte överskattas.

Inga kommentarer: