03 augusti 2005

Virginia bloggar

Tack vare dagens sommarpratare Ingrid Sommar (passande efternamn) hittade jag tillbaka till Virginia Postrel.
Hennes bok The future and its enemies (Framtiden och dess fiender, Timbro 1999) står i bokhyllan och är värd att återkomma till.
Postrels sajt www.vpostrel.com med mer än blogg kan rekommenderas.

Inga kommentarer: