04 november 2005

Nyheter om undersökningar och analys

Att ägna tid och kraft åt undersökningar kan sina förklaringar. Räcker nyfikenhet? Eller ska det till ädlare avsikter?

Den som säger: Hörru du, så där gjorde man inte för en 5-10 år sedan! Vilken tid refererar han egentligen till?

Min erfarenhet är att det handlar om 1995 eller rent av 1985. Tiden går fort, inte bara när man har roligt. Och med åren blir de flesta allt mer fartblinda.

Därför tänker jag alltid "gånger 2" när något säger "för en 3-4 år sedan" eller för 20-30 år sedan". Med den enkla kontrollfrågan: Vilket år tänker du närmast på, så visar sig multiplikationen nästan alltid pricka rätt.

Adressen www.resoner.se leder vidare till en sajt och ett nyhetsbrev om undersökningar och analyser.

Inga kommentarer: