03 januari 2011

Avgående biskop polemiserar och vill ha rådslag om identitet

Svenska Kyrkans biskop för Visby stift är Lennart Koskinen. I en debattartikel i Svenska Kyrkans Tidning polemiserar han mot ärkebiskop Anders trosvissa ord om ett nytt intranät. Han är kritisk mot att medlemmar i Svenska Kyrkan kallas tillhöriga. Benämningen, som biskopen kallar tandlös, är resultatet av en partipolitisk kohandel när den kyrkoordning skrevs som skulle ersätta kyrkolagen då stat och kyrka skildes 2000. Biskop Lennart avslutar sitt debattinlägg med ett förslag om rådslag:
Det kanske vore tid att på nytt ta upp diskussionen om identitet, kyrkosyn och vårt uppdrag. På 80-talet initierade Ludvig Jönsson ett brett rådslag om vår bekännelse. Det var välbehövligt. Nu är det hög tid att komplettera strukturutredningen med en bredare teologisk reflektion som underlag både för struktur, demokrati och vårt uppdrag i en gränslös, multikulturell och global värld, där behovet av intern och extern kommunikation inte kan täckas av att vi möts på vårt interna intranät.

Ett rådslag om Svenska Kyrkans identitet och uppdrag låter spännande, särskilt om det jämförs med ett omfattande arbete med bekännelse som pågick 1983-1993. Snart trettio år senare kan det mycket väl vara dags för något liknande. Är biskop Lennart sådär frispråkig som hans föregångare brukar bli i avgångstider eller som emeriti? Och kan han därmed avfärdas på samma sätt som många av sina företrädare? Låt se vad effekterna av den här debattartikeln blir de närmaste dagarna och veckorna....

Tillägg tisdag 4 januari 2011: Prästen Dag Sandahl är en flitig bloggare. Han kommenterar nu att biskop Koskinens på ett ovanligt sätt fronderar mot en annan biskop.

Tidningen Dagen har gjort en artikel med anledning av biskopens debattinlägg i Svenska Kyrkans Tidning. Och i Kyrkans Tidning får artikeln jämförelsevis många kommentarer. Mest gnälliga.

Carina Etander Rimborg har på POSK-valbloggen lagt ut hela biskopens debattinlägg. Låt se om det följs av några kommentarer där.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: