24 maj 2011

Det räcker med en församlingsnivå - men det ska vara nerifrån och upp

Svenska Kyrkans församlingsorganisation kan  komma att ändras i grunden. Igen. En nationell strukturutredning som arbetat i 1000 dagar har för en kort tid sedan lagt fram sitt slutbetänkande. Det ska nu ut på remiss.

Meningen är att många, riktigt många styrelser och grupper inom Svenska Kyrkan ska bedöma utredningens förslag. Uppmärksamma brister och föreslå förbättringar, ge uttryck för vad man är emot och uppge vad man stöder, är remissinstansernas uppgift.

Därför är det störande att aktiva medlemmar inom Svenska Kyrkan tycks hoppa över ett avgörande steg i processen och för tidigt - och utan grund - nu diskutera genomförandet av strukturutredningens förslag, som vore det en beslutad ordning.

Det är bra att Strukturutredningen föreslår att två olika val på församlingsnivån ska ersättas av ett. Det är ett dåligt förslag kyrkofullmäktige ska välja ledamöter i de nya församlingsråden, som kan vara flera inom samma pastorat. Ledamöterna i församlingsråden bör väljas på ett församlingsmöte. Och avgörande för om de ska fylla en funktion är om dessa råd sedan har makten både att styra verksamheten och fördela pengarna.

Möjligheten till delegation finns redan i den nu 10 år gamla kyrkoordningen. Men få, mycket få kyrkonämnder har använt sig av möjligheten att föra besluten närmare medlemmarna som brukare. Därmed har också ett avstånd mellan styrande och anställda medarbetare hämmat församlingslivet. Det finns inga garantier i strukturutredningens förslag för de mer långtgående delegationer som är nödvändiga.

Valdeltagandet i de kyrkliga valen blir inte bättre med strukturutredningens förslag. Det är dags att bestämma tidpunkten för att sätta den bortre parentesen om ett system infört på 1930-talet. Svenska Kyrkans demokrati behöver förnyas med kunskap om vad som konstituerar den kristna kyrkan historiskt och vad som förenar Svenska Kyrkan med kristenheten och de olika kristna kyrkorna i samtiden.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

3 kommentarer:

Simon Wämmerfors sa...

Precis! Har tänkt just på detta och håller helt och fullt med i dina slutsatser. Att rösta till en högre nivå som sedan utser kyrkoråd tror jag är direkt destruktivt. Den andliga mångfalden är i fara och tillvaratagandet av lekmännens gåvor och engagemang lär bli ännu sämre än det redan är.

Yvonne Östman sa...

Kan bara hålla med.:-)

Leif Ekstedt sa...

Ja det är enbart att instämma.
Församlingsval och därefter indirerkt val till Stift o.s.v.
Motioner om att politiska partier inte skall få deltaga vid kyrkoval
spricker ju enbart på att vissa partier och deras sekulära ledare vill bevara makten hos politiker.