18 mars 2005

KG är varumärket

Svenska kyrkan högsta styrelse röstade härom veckan mellan en fyrkantig och båtformad logga. Båten vann med 8 mot 6. Jippi?

Några dagar efter denna händelse vid största sammanträdesbordet i Kyrkans Hus på Sysslomansgatan i Uppsala utkom religionssociologen Jonas Bromander med boken Medlem i Svenska kyrkan - en studie kring samtid och framtid. (Verbum Förlag ISBN 91-526-3042-0 www.verbum.se )

Jag har börjat studera den. Författaren redovisar inte bara sitt omfattande material. Han tycker friskt också. Och det gör han rätt i. Jag kommer tillbaka med eget tyckande om boken.

I kapitlet Medlem i Svenska kyrkan finns tabellen som visar motiven för medlemsskap. Listan toppas av "få del av ceremonier", "jag lever i Sverige" och "jag har goda erfarenheter av Svenska kyrkan". På femtonde plats, strax efter "jag är kristen" och "stödja kyrkan internationella hjälparbete" kommer "KG är en bra företrädare".

Ärkebiskop KG Hammar personifierar Svenska kyrkan mer än någon annan av de fler sju medlemmarna. Borde han inte mer uttalat användas som kyrkans gemensamma varumärke? Både i svart-vitt och fyrfärg? Eller är han inte tillräckligt båtformad? Kolla här http://www.svenskakyrkan.se/tcrot/ikon-v2/press/006_K_G.htm#TopOfPage

Inga kommentarer: