18 mars 2005

Moral som smink

Prästen och etikforskaren Claes Trollestad lanserar begreppet "moralisk stumhet" som en översättning av moral muteness.

http://www.etikakademin.se/se/Verksamhet/publicerat/

När jag läser hans artikel undrar jag över hur den moral som sminkas över i hopp om att inte drabbas av samtidens konformism ska kunna bemötas. Och skiljas från en omvändelse till ett medmänskligt förhållningssätt i den globala byn.

Trollestad pekar själv på några risker: bland annat en moralisk blindhet. Jag ger honom rätt. Och tror att det finns fler.

Inga kommentarer: