06 juli 2009

Egentligen vet alla sunda sossar vad som är rätt

I september röstar Svenska Kyrkans medlemmar fram sina företrädare i de kyrkliga styrelserna i de lokala församlingarna, regionalt i stiften och nationellt i kyrkomötet. Mer än någon gång tidigare kommer valet stå mellan å ena sidan en förnyelse av den inomkyrkliga demokratin anpassad till en fri och inte statsstyrd kyrka och å andra sidan att mest med hjälp av mycket pengar ännu en liten tid förhala att det sätts en parentes runt om en period från slutet av 1930-talet med utomstående partistyrning av Svenska Kyrkan.

De som representerar Socialdemokratiska Arbetarpartiet har stort inflytande över om de nödvändiga besluten om förnyelse kan fattas under den kommande fyraåriga mandatperioden. Egentligen vet alla sunda sossar att det är rimligt att sluta med partipolitiseringen av Svenska Kyrkan. De förstår att det är just för att tro inte kan skiljas från politik (som tyvärr partiledaren Sahlin argumenterar för mot bättre vetande.).

Socialdemokratiska broderskaparnas förre ordförande Anna Kettner är medlem i Svenska Missionskyrkan. Hon har förstås inga tankar på att partiet ska styra i hennes kyrka. Och hon har svarat på en utmanade fråga från bloggaren Kärringen mot strömmen. Annas efterträdare Peter Weiderud är inte lika frispråkig. Man får anta att han är bakbunden pga sin plats i partistyrelsen.

Prästen Lars B Stenström kommenterar på sin blogg Stillsam vad Mona Sahlin sa om tro och politik när hon gästade Visby domkyrka i förra veckan.

Carina Etander Rimborg är kyrkliga POSK-gruppens mesta valarbetare och bloggare. Hon citerar en del av Mona Sahlins tal på ett möte för socialdemokrater som vill styra Svenska Kyrkan.

Vid sidan av SAP är Centerpartiet också officiellt kvar i det förra århundrandet. Säkert rymmer Centerpartiet många medlemmar som även de egentligen begriper att partistyrningen av Svenska Kyrkan inte har någon framtid. Men centerledningen kommer - hur märkligt det än kan tyckas med tanke på blockpolitiken - inte ens att överväga en annan ståndpunkt förrän SAP ändrar sig och väljer att tänka framåt.

Andra bloggar om: , , , , ,

2 kommentarer:

Eva sa...

Hej Martin. Viktig debatt men inte så enkel.
Jag ska ta några politiska frågor som har med kyrkan att göra.
1. Jag betalar skatt, och alla andra också, en sk begravningsavgift. Den är på några ören och ska användas som det låter. Jag tycker det är rimligt att även ynka ören i skatt också styrs i församlingar som är folkvalda. Ett sätt är via partier, men det finns andra sätt också, visst.
2. Mot detta kan invändas att bara medlemmar i SvK har rösträtt. En annan debatt, men skälig. Jag kan bara ana vilket liv det blev om alla fick rösträtt i SvK, oavsett vilket samfund man tillhör...
3. Jag är medlem i flera föreningar än SvK. I alla dessa föreningar har man årsmöten och val av styrelser och liknande förfaranden. Det skulle kännas märkligt, det medger jag, om fotbollsklubben eller HSB-föreningen plötsligt organiserade sådana val som politiska val, men det händer exempelvis i vissa fackliga sammanhang och i studentkårerna ju. Samt SvK som en följd av hur det organiserats i århundraden -Gustav Vasa, remember!

Så kanske vi kan enas du och jag, att det är bra med ett demokratiskt inflytande i SvK?
Och än har ingen listat ut ett klokare system än det med kyrkofullmäktige etc vald på exakt samma sätt som kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, riksdag och Eu-parlament.
Bara inte det valet handlar om trosfrågor. Och var den gränsen går, ja - där finns en annan diskussion.

Vänligen
Käringen mot Strömmen alias Eva

Anonym sa...

Eva det nuvarande systemet är inte demokratiskt. Detta för att medlemarnas inflytande inte är jämlikt. Meldemar som också är medlemar i en annan organisation (ett politiskt parti) har större inflytande än övriga medlemar.

Partimeldemar som inte är medlemar i svenska kyrkan har också större inflytande än många medlemar i svenska kyrkan eftersom de har inflytande över nomeneringarna i valen och vilka frågor som ska drivas i kyrkovalet.

Skulle det accepteras av din idrottsförening, att en utomstående organisation vars medlemar inte är medlemar i din idrottsförening hade inflytande över nomeneringarna till valen?

OCH folket har redan inflytande över sina begravningspengar...med det inflytandet har man gett uppdraget till kyrkan....i riksdagen har man sitt inflytande att ändra detta, bestämma att staten ska ha ansvaret, eller någon annan eller flera andra parter.

Detta är inte ett demokratiskt och jämlikt system.