06 juli 2009

TV hjälper inte mot ofrivillig ensamhet

Ensamhet har inte sällan genom åren beskrivit som ett svenskt nationaldrag. Inga är så ensamma som vi svenskar. Och med tiden blir vi mer ensamma.

Men ensamheten ökar inte i Sverige. Under de senaste 20 åren har tvärtom ensamheten minskat visar en ny studie av Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet, och hans studenter. Studien är en upprepning av en ensamhetsstudie som gjordes år 1985.

1985 var det var det varannan vuxen 25-79 år som ofta eller ibland kände ensamhet. År 2008 hade siffran sjunkit till fyra av tio.

Lars Tornstam har studerat vad vi svenskar gör när vi känner ensamhet, och om det vi gör hjälper:


- Det allra vanligaste är att man tittar på TV , vilket inte hjälper.

Ensamheten motas med fokuserad aktivitet, tröstkonsumtion, inåtvändhet, förströelse, bedövning, eskapism och arbete.

Kvinnor ägnar sig oftare än män åt tröstkonsumtion och inåtvändhet. Män ägnar sig i högre grad än kvinnor åt eskapism, till exempel i form av musik eller alkohol, samt åt arbete för att bota ensamheten, berättar rapporten från Uppsala Universitet. Nog bekräftar det vad man kunde ana om skillnaden mellan könsrollerna. Eller könen?

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: