02 augusti 2011

16 namn till biskopsval i Skara stift i Svenska Kyrkan blir fler - och färre

Uppdatering 10 januari 2012: Läs här - om nomineringsvalet 10 januari och resultatet inför själva biskopsvalet 13 mars 2012


Uppdatering 9 januari 2012: Eftersom den här bloggposten inte blev uppdaterad på hela hösten är det lika bra att göra en ny. Så jag tar med namnlistan i slutet på den här posten till en ny. Häng med /Martin


Senast uppdaterad lista från måndag 23 augusti 2011 - Nu med 29 namn nämnda som möjlig ny biskop i Svenska Kyrkan för Skara stift.

Sedan en tid finns en grupp på Facebook som samlar namn inför biskopsvalet i Skara stift i Svenska Kyrkan. Initiativtagarna bakom gruppen har startat en blogg med samma namn, Miriam eller Mose.

Svenska Kyrkans tidning har uppmärksammat att det facebookas och bloggas om det här biskopsvalet.

Fram till idag har jag noterat 16   29 namn. Det kan vara fler om jag har missat någon när jag läser inlägg med kommentarer bakåt i tiden.

Det kommer att bli fler namn som nämns innan det är dags för nomineringsval. Innan dess kommer några nämnda att tydligt deklarera att de inte står till förfogande. Andra kommer att säga att de ställer upp. Och några kommer att uttrycka sig mindre klart.

Jag kommer att uppdatera den här bloggposten: Lägga till presentationer och rätta det som kan ha blivit fel med stavningar och så där.

Sen, efter nomineringsvalet kommer de namn som fått tillräckligt många röster från präster, diakoner och lekfolkets elektorer att gå vidare till det riktiga valet. Det är inte osannolikt att någon av de valbara hoppar av i det här läget.

Valsystemet är från 2000. Det är ovanligt att någon kandidat får tillräckligt många röster - hälften direkt. Därför är det vanligast att en andra valomgång måste genomföras där det avgörs mellan de två som fått flest av de avgivna rösterna.

Diakoner och präster som inte kommer till vallokalen och personligen lägger sin röstsedel i valurnan, kan inte påverka vem som blir deras stiftsbiskop. Lekfolkets elektorer - de flesta med allmänpolitisk märkning - har ersättare om det skulle behövas.

Meningen är att lika många vigda som ovigda ska välja biskop, men så blir det inte alltid, eftersom det som regel är några präster och diakoner som inte har möjlighet att vara med och rösta.

På wikipedia finns hela listan med biskopar i Skara, från medeltiden fram till reformationen och seklerna fram till vår egen tid.

2004 var det biskopsval i Skara stift senast. Då valdes Erik Aurelius, som kommer att lägga ner sin stav och gå i pension. Han van i en andra omgång. I det föregående nomineringsvalet den gången fick Tullikki Koivunen Bylund och Ingegerd Sjölin flest röster. Den förra är nu biskop i Härnösands stift, den andra - nu som då - rektor för Svenska Kyrkans prästutbildning i Lund.  I den andra och avgörande valomgången stod det mellan Tullikki Koivunen Bylund och Erik Aurelius.

De namn jag noterat är dessa:

Peter Lundborg, Maria Ytterbrink, Michael Persson, Annika Borg, Johan Dalman, Karin Karlberg, Jesper Svartvik, Åsa Löwén, Mats Hermansson, Kerstin Wimmer, Fredrik Modéus, Carin Åblad Lundström, Mikael Mogren, Susanne Wigorts Yngvesson,  Staffan Grenstedt, Ulla-Britt Berglund, Maria Ottensten, Gunnar Sjöberg, Jacqueline Björnram, Thomas Ekstrand, Karin Burstrand, Sven Hillert, Sonja Grunselius, Bo Brander, Kerstin Hesslefors Persson, Carl Sjögren, Christina Eriksson, Karin Sarja, Margareta Westin Olsson,

Jag kommer att uppdatera den här bloggposten: Lägga till presentationer och rätta det som kan ha blivit fel med stavningar och så där.

Inga kommentarer: