10 januari 2012

De nominerade och de som går att rösta på

Förberedelserna för val av biskop i Svenska Kyrkan för Skara stift tog ett viktigt steg framåt idag, när man i stiftet var samlade till nomineringsval.

De som nominerades vid mötets inledning var:

Mats Hermansson, domprost i Visby stift
http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/personpresentation-mats-hermansson.html

Carin Åblad Lundström, komminister i domkyrkoförsamlingen i Uppsala stift
http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-carin-ablad-lundstrom.html

Henrik Grape, präst som arbetar med miljöfrågor i kyrkostyrelsens kansli i Uppsala
http://www.kyrkanstidning.se/node/13175
http://twitter.com/#!/henrikgrape

Mats Hagelin, kyrkoherde i Simrishamn i Lunds stift
http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/mats-hagelin-kandiderar.html

Åke Bonnier, domprost i Stockholms stift

Staffan Grenstedt, präst och lärare på Johannelunds teologiska högskola

Catharina Segerbank, komminister i Tyresö församling i Stockholms stift

Leif Nordlander, kyrkoherde i Vara pastorat i Skara stift

Sonja Grunselius, komminister i Saleby församling, Skara stift

Jacqueline Björnram, präst och avdelningschef vid stiftskansliet i Skara

Det är inte helt utan betydelse vilka personer som begär ordet och nominerar inför nomineringsvalet. Karin Långström Vinge, präst i Skövde var förste talare och hon nominerade Mats Hermansson. Den som nominerade Åke Bonnier var stiftets domprost Anders Alberius. Några nominerades av flera personer. Så var det med Åke Bonnier och även med Mats Hermansson, Carin Åblad Lundström och Staffan Grenstedt. En del kommer att vara uppmärksamma på vilka politiska partier biskopskandidaterna har koppling till. Det lyfter journalisten Lennart Lundberg från Svenska Kyrkans Tidning fram i sin rapport från dagens möte. Andra kommer att fokusera på i vilken inomkyrklig tradition kandidaten kan inordnas i. 
  
Henrik Grapes namn fanns inte med bland de som nämnts offentligt före dagens nomineringsval. Det hade däremot hans bror Anders Grape, kyrkoherde i Enköpings pastorat i Uppsala stift.
Staffan Grenstedt var den som fick flest röster i nomineringsvalet inför det senaste biskopsvalet för Göteborgs stift. Mats Hagelin var aktuell inför det senaste biskopsvalet för Linköpings stift, men han drog sig tillbaka före själva valet. Hans Almer, Ingegerd Sjölin och Arne Wiig var tre präster som inför nomineringsvalet sagt ja till att kandidera, men som inte kom på tal idag. Ingegärd Sjölin var den som fick näst flest röster i nomineringsvalet för Skara stift 2004.


Bilden lånad från Facebook-gruppen Mirjam eller Mose? Siffran efter namn är kandidaternas aktuella ålder. 


Snabbast med resultatet av röstningen i nomineringsvalet var Carina Etander Rimborg. Hela resultatet här

Ingegerd Sjölin som sagt ja till att kandidera, men inte nämndes idag fick 1 röst. Den nominerade Mats Hagelin fick 5 röster och Leif Nordlander fick 24 röster. Under 5 % och därför är han inte valbar. Mellan dessa båda kom Henrik Grape - nytt namn för dagen - och han fick 12 röster. 1 röst till Johnny Hagberg, kyrkoherde i Järpås pastorat i Skara stift.

Sju präster hör nu till den krets av valbara som det går att välja mellan i det kommande biskopsvalet.

Nu dröjer många veckor fram till själva biskopsvalet den 13 mars 2012. Om ingen får mer än hälften av rösterna, då går de två som fått flest röster vidare till en andra och avgörande valomgång två veckor senare den 27 mars.

Rösterna fördelade sig jämförelsevis jämnt mellan de sju. Flest röster, 97 stycken fick Carin Åblad Lundström från Uppsala. Staffan Grenstedt, också han från Uppsala, kom närmast med 85 röster. Tätt efter honom Åke Bonnier från Stockholm med 82 röster. Mats Hermansson från Visby fick 78 röster, Jacqueline Björnram från Borås fick 63 röster, Catharina Segerbank, Stockholm fick 60 röster och Sonja Grunselius från Lidköping fick 32 röster.


Carina Etanders blogg

Inga kommentarer: