09 januari 2012

Bilder av kommande biskopsval

Silobreaker, en webbtjänsten för nyhetsanalys, ger bilder av det kommande valet av biskop i Svenska Kyrkan för Skara stift.
Bloggen Mirjam eller Mose? startades under förra året. Här är det prästen Karin Långström Vinge som är redaktör för egna och andras inlägg. Hon startade också en Facebook-grupp som fått många medlemmar.
Gruppen och bloggen bilden av att ett stort antal präster skulle önskade som biskop i Skara stift. De mest aktiva medlemmarna i FB-gruppen och aktiva skribenter på bloggen är naturligtvis medlemmar i församlingar i Skara stift och av dem tycks den större andelen vara präster i stiftet.

Svenska Kyrkans Tidning har på senare tid också börjat bevaka biskopsvalet för Skara stift. Här ger journalisten Lennart Lundberg en delvis annan och mer politiserad bild av valet. Lundberg lyfter fram de nomineringar som görs av politiska partier som agerar som så kallade nomineringsgrupper inom Svenska Kyrkan. Inomkyrkliga nomineringsgruppen Öppen Kyrka har också nominerat en kandidat.

Imorgon hålls ett nomineringsval för att få fram de valbara kandidaterna till själva valet senare i vår. Rösträtt har präster och diakoner anställda i stiftet och lika många elektorer, representanter för lekfolket i församlingarna. Alla tillsammans 625 medlemmar i Svenska kyrkan.

stiftets webbplats finns information om tider och annat för om biskopsvalet. Twitter-taggen #skarabiskop kommer att användas. Så redan nu kan biskopsvalet följas här på Twitter.

Karin Långström Vinge, aktiv inför biskopsvalet, är en etablerad bloggare och hon kommer att nominera domprosten i Visby stift, Mats Hermansson.

Tillägg måndag 9 januari 16:47 - Om uppdraget som biskop skrev jag själv i samband med det senaste biskopsvalet i mitt eget stift, Uppsala, en bloggpost. Närmast före det hade biskopar valts i Svenska Kyrkan för Skara, Göteborg och Strängnäs stift. Efter valet i Uppsala har det valts biskopar till Härnösand, Växjö, Visby och Linköping.

Uppdatering tisdag 10 januari 2012: Läs om nomineringsvalet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: