09 januari 2012

45 namn som nämnts till ledig biskopsstol i Skara

Imorgon tisdag 10 januari är över 600 människor kallade till ett nomineringsval inför det kommande biskopsvalet i Skara stift.


De kallade är präster och diakoner med tjänst i stiftet och lika många elektorer valda av stiftets församlingar. Också ledamöter i domkapitel och stiftsstyrelse, som inte i någon annan egenskap röstar har rösträtt. Den nuvarande biskopen undantagen.

Efter en andakt och inledning får de närvarande föreslå kandidater, berätta om dem och argumentera för dem. 


Det är bara de som blir nominerade på mötet som deltagarna kan rösta på. En och en halv timme är avsatt för nominering om plädering. Sen tar man knappt tre timmars paus för möten i olika grupper och lunch.


Nomineringsvalet - ett slags provval - genomförs kl 14. Rösterna räknas en timme senare och kl 16 räknar man med att resultatet ska meddelas. De namn som får mer än 5 procent av rösterna räknas som kandidater och det är bara dem som det går att rösta på i själva biskopsvalet. Så det det behövs 25-30 röster i nomineringsvalet, beroende på hur hög närvaron är imorgon, för att räknas som kandidat på riktigt.


Ett faktum är de som fått många röster i ett nomineringsval ska räknas som de starkaste kandidaterna. Det senaste valet av biskop för Linköpings stift är ett belysande exempel. Prästen Martin Modeus som verkligen valdes, fick i nomineringsvalet 8,7 procent av rösterna och fyra andra fick fler röster i försöket.


Tretton ska enligt uppgifter i massmedier, på bloggen Mirjam eller Mose? eller på annan plats ha som ska ha accepterat nominering: Hans Almer, stiftsadjunkt i Göteborgs stift http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-hans-almer.html Sonja Grunselius, komminister i Saleby församling, Skara stift http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-sonja-grunselius.html Anders Grape, kyrkoherede i Enköpings pastorat, Uppsala stift http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-anders-grape.html


Ingegerd Sjölin, präst och rektor för Svenska Kyrkans pastoralinstitut i Lund http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-ingegerd-sjolin.html


Leif Nordlander, kyrkoherde i Vara pastorat, Skara stift http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-leif-nordlander.html


Carin Åblad Lundström, komminister i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala stift
http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-carin-ablad-lundstrom.html


Mats Hermansson, domprost i Visby stift http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/personpresentation-mats-hermansson.html


Catarina Segerbank, präst i Tyresö församling http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-catharina-segerbank.html


Arne Wiig, präst och entreprenör http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/cv-arne-wiig.html


Jacqueline Björnram, stiftsadjunkt och avdelningschef på stiftskansliet i Skara


Mats Hagelin, kyrkoherde i Simrishamns pastorat i Lunds stift http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/mats-hagelin-kandiderar.html


Åke Bonnier, domprost i Stockholms stift http://mirjamellermose.blogspot.com/2012/01/mats-hagelin-kandiderar.html


Staffan Grenstedt, präst och lärar vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala http://mirjamellermose.blogspot.com/2011/12/staffan-grenstedt-kandiderar.html

Åtta som sagt nej
Fredrik Modéus, präst, tidigare kyrkoherde i Lunds stift
Gudrun Erlanson, kyrkoherde i Lunds stift
Michael Persson, kyrkoherde i London
Christina Eriksson, kyrkoherde i Göteborgs stift
Ingemar Söderström, kyrkoherde i Strängnäs stift
Peter Lundborg, domprost i Linköpings stift 
Kerstin Hesslefors Persson, kyrkoherde i Lunds stift
Johan Dalman, domprost i Strängnäs stift
Mikael Mogren, stiftsadjunkt i Västerås stift24 tidigare nämnda namn
Karin Sarja, präst som arbetar vid kyrkostyrelsens kansli i Uppsala
Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholms stift
Annica Anderbrandt, domprost i Uppsala stift
Michael Bjerkhagen, präst i Stockholms stift
Christina Schenning, präst som arbetar vid Räddningverket
Carl Sjögren, kyrkoherde i Ulricehamns pastorat
Marika Markovits, präst och direktor för Stockholms Stadsmission
Maria Ottesten, kyrkoherde i Göteborgds stift
Susanne Wigorts Yngvesson, teologie doktor
Annika Borg, präst som arbetar för Sensus och kyrkostyrelsens kansli i Uppsala
Karin Karlberg, kyrkoherde i Strängnäs stift
Jesper Svartvik, präst och professor vid Lunds Universitet
Åsa Löwén, präst i Härnösands stift
Gunnar Sjöberg, präst och chef vid stiftskansliet för Uppsala stift
Kerstin Wimmer, präst i Lunds stift
Thomas Ekstrand, diakon som arbetar vid Uppsala Universitet
Maria Ytterbrink, präst i Strängnäs stift
Sven Hillert, präst och rektor för Svenska Kyrkans Pastoralinsitutet i Uppsala
Ulla-Britt Berglund, präst i Stockholms stift
Bo Brander, präst och föreståndare för S:t Ansgars stiftelse i Uppsala
Maria Ottensten, präst i Göteborgs stift
Karin Burstrand, domprost i Göteborgs stift
Kerstin Hesslefors Persson, kyrkoherde i Lunds stift
Margareta Westin Olsson, präst, studierektor Johannelunds teologiska högskola i Uppsala


Uppdatering måndag 20:15: En av de som röstade i senaste biskopsvalet i Linköpings stift 2011 ger resultatet från nomineringsvalet där på sin blogg och det är intressant läsning. Namn från då är aktuella nu igen.


I det senaste biskopsvalet i Härnösands stift behövdes en andra valomgång för att en kandidat skulle få mer än hälften av rösterna.


Vid nomineringsvalet i Växjö stift 2010 röstades fem kandidater fram till själva biskopsvalet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


1 kommentar:

Carina Etander Rimborg sa...

Kerstin Hesslefors Persson har också tackat nej till nominering.