07 maj 2005

Frågan är svaret

I tisdagskväll var jag med och ledde en temamässa i Uppsala domkyrka. Under samlingsnamnet Andreasmässan är vi en löst sammanfogad grupp som en gång i månaden tillsammans skapar gudstjänst.

Denna gång var "Frågan" själva temat. De som kom och firade gudstjänst tillsammans fick (om de ville) skriva egna frågor på lappar som fick vila i en korg fram till sista psalmen. På väg ut fick man en ny fråga med sig hem.

Andreas är en doldis i lärjungakretsen. Bror till dem med framträdande Petrus. När han med med sin bror med Johannes Döparens hjälp fått upp ögonen för Jesus och får frågan av Mästaren: Vad vill ni? Då är frågan deras svar: Mästare, var bor du? Joh 1:35

Efter den fantastiska prologen uttalar den första rösten i Johannes evangelium inte ett svar eller ett påstående, utan en fråga: Vem är du?

Och Johannes bok slutar också med en fråga: Vad rör det dig?

Visserligen är det ett juste förhållningssätt att hävda att frågan är fri och att det inte finns några dumma frågor - men det är nog ändå en konst att fråga. En konst att träna sig i.

Inga kommentarer: