12 maj 2005

Påven om Europas andliga fundament

Den intressante och egensinnige författaren och föreläsaren Karl-Erik Edris kommenterar i sitt senaste nyhetsbrev den avlidne påven Johannes Paulus II liv och verk. I samma artikel förmedlar han också sina intryck av den nye påven Benedikt XVI och tipsar om en artikel av densamme på nätet. En översättning till svenska av ett föredrag som Ratzinger höll för den italienska senaten för precis ett år sedan imorgon. Klicka här om du vill läsa.

Inga kommentarer: