18 maj 2005

Ta vara på seniorerna

Norska nyhetsbrevet Human Resourses refererar en dansk studie om hur äldre medarbetare resonerar och hur man kan möta deras önskan att pensionera sig i förtid.

Det vanligaste skälet att gå i pension i förtid är att man vill ha mer fritid. Genom att erbjuda deltid kan fler förmås att stanna.
Erbjud de äldre medarbetarna självstyre och fler väljer att jobba längre.
De som erbjuds personlig utveckling i arbetet väljer i högre utsträckning att stanna längre.

Hela artikeln här

Inga kommentarer: