01 november 2006

Ibn Rushd - ett nytt studieförbund

Under hösten har Sveriges nyaste studieförbund etablerat sig. Namnet kommer av Ibn Rushd var muslimsk filosof, läkare, domare och teolog i Cordoba på 1100-talet , känd i väst som Averroës.

I Folkuniversitetets tidning nr 3/2006 berättar studieförbundets rektor Martin Nihlgård om planerna. Om ett par år räknar han med att arragera 200 000– 300 000 studietimmar. En volym som kan jämföras med ABF i Stockholm.

Studieförbundets huvudman är Islamiska Förbundet, ifis. Bland övriga medlemmar finns Sveriges Muslimska Scouter, studentorganisationen Al-Khawarizmy, Koranläsarnas förbund, Sveriges Muslimska Organisation och New Moon, en ungdomsbetonad verksamhet. Ett flertal cirkelledare och projektledare har anknytning till medlemsorganisationerna.

Kulturens bildningsverksamhet är arbetsnamnet på ännu ett studieförbund under uppbyggnad.

Folkbildningsrådets webbplats listas de nio "gamla" studieförbunden.

Det tar två år att kvalificera sig som studieförbund.

Andra bloggar om: ,

2 kommentarer:

José L Ramírez sa...

När jag fick veta att det hade bildats ett studieförbund med namnet Ibn Rushd blev jag både förvånad och glad. Ibn Rushd är en spansk-arabisk filosof som har betyyt enormt mycket för Europas kulturutveckling. Under ett par år hade jag försökt då igång studieverksamhet om den spansk-muslimska kulturens betydelse.
Ibn Rushd var ingen okontroversiell filosof. Han förenade tro med förnuft men satte förnuftet högre än vad de krista medeltidsfilosoferna gjorde. Kyrkan förföljde från början den s k averroismen som var en kristen tolkning av averroes lära som förordade sekularisering och stod för flera lärar som den katolska kyrkan inte kunde godta. Averroes var aristoteliker och inspirerade Thomas av Aquino som blev grundaren till den skolastiska filosofin som skulle få fotfäste balnd de katolska filosoferna.

Averroes betydelse för vår moderna diskussion om religion och sekularism är ofrånkomlig i en tid då vi ser skillnaderna mellan muslimer och europeer, när vi egentligen borde se det som förenar oss.

José L Ramírez sa...

När jag fick veta att det hade bildats ett studieförbund med namnet Ibn Rushd blev jag både förvånad och glad. Ibn Rushd är en spansk-arabisk filosof som har betyyt enormt mycket för Europas kulturutveckling. Under ett par år hade jag försökt då igång studieverksamhet om den spansk-muslimska kulturens betydelse.
Ibn Rushd var ingen okontroversiell filosof. Han förenade tro med förnuft men satte förnuftet högre än vad de krista medeltidsfilosoferna gjorde. Kyrkan förföljde från början den s k averroismen som var en kristen tolkning av averroes lära som förordade sekularisering och stod för flera lärar som den katolska kyrkan inte kunde godta. Averroes var aristoteliker och inspirerade Thomas av Aquino som blev grundaren till den skolastiska filosofin som skulle få fotfäste balnd de katolska filosoferna.

Averroes betydelse för vår moderna diskussion om religion och sekularism är ofrånkomlig i en tid då vi ser skillnaderna mellan muslimer och europeer, när vi egentligen borde se det som förenar oss.