13 november 2006

Varför så upprörda humanister?

Som symbol har föreningen Humanisterna en glad människa "Happy Human". Varför är då tonlägget så ofta aggressivt och indignerat?

Ordförande Sturmark säger sig ha 3000 medlemmar som ska bli fler. Och 3000 är lika många som är medlemmar i Korpen. På Gotland. Alla trossamfund som får statsbidrag, några ortodoxa och österländska kyrkor undantagna, har var för sig fler medlemmar än Humanisterna.

Den sekulära humanismen representerar inte precis mittfåran i den starka idéströmning som humanismen utgör i Västeuropa. Och i den kortfattade historiken på Humanisternas egen webbplats är också urvalet av förgrundgestalter lite så där. En dragning åt det provinsiella är det allt.

Jayne Svenungson skrev i SvD den 22 augusti en bra sak med anledning av Sturmarks bok Tro och vetande 2.0 Läs hennes arkikel här > Boken har sin egen webbplats här >

Humanisterna behöver verkligen jobba på sin image om det ska bli fler medlemmar och sympatisörer. Gladare företrädare. Mer engagemang i det som handgriplingen försvarar och upprättar människovärdet.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: