17 november 2006

Svensken mer religiös?

SR Människor och tro hade fredag 17 november ett inslag om reliöst intresse och engagemang i Sverige. Uppsalaprofessorn Thorleif Petterson fick berätta om sina senaste rön.

- Vi ser en återhämtning av religionens ställning i Sverige, sa professorn. En uppgång, om än svag, för religiöst intresse och engagemang. Han stöder sig på World Values Survey om omfattar
ett 60 länder med intervjuer av befolkningarna vart femte år sedan 1990.

Den dominerande teorin att religionen trängs undan i takt med välståndets utbredning förklarar inte vad religionssociologerna nu ser i sina siffor.

En annan förklaringsmodell är att när flera olika trosriktningar och religioner tillåts uppträda sida vid sida på en marknad, uppstår konkurrens och religionerna blir ”bättre”. Tanken är att dessa religiösa marknadskrafter leder till ett ökat intresse för något som är värt uppmärksamhet.

Thorleif Pettersson lutar åt att det inte är fråga om antingen eller. Båda teorierna kanske gäller.

Han poängterar hur atypiskt Sverige är i en internationell jämförelse. - Vi är ett annorlunda pastorat, säger Pettersson. Vi svenskar ser annorlunda på varandra och på religion. Vi sjunger med en annan stämma i världskören.

Så när vi kliar oss i huvudet och inte känner inte igenom oss i hur människort tycker och handlar i t.ex. Italien och i USA, då är det därför att vi själva är så annorlunda.

World Values Surveys visar att sekulariseringen går inte lika snabbt i andra länder som den gått i Sverige. Tänk inte i linjära förlopp, rekommenderar Thorleif Pettersson.

- Vi ser i vårt material att olikheter mellan länder består över tid. Vi hittar inget stöd för tanken på en kulturell globalisering, snarare för motsatsen, säger han.

Kristoffer Moren intervjuade professor Thorleif Pettersson för SR Människor och tro. Via programmets webbplats kan man lyssna på intervjun. Den sänds i repris lördag 18 november kl 17.

Läs gärna en intervju med Thorleif Pettersson i Dagens Industri från 27 december förra året. Här >

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: