04 december 2012

Advent 4 Kyrkofurstar

För fem år sedan gav Martin Melin ut en liten innehållsrik bok med titeln Machavelli för vår tid. Författaren beskriver sin bok som en executive summary av Niccolò Machiavellis klassiska Fursten. Hans tankar varken förkastas eller förespråkas av Melin. Det fiffiga med boken är att den återger Fursten med vår tids språk. Om ledarskap i den ideella organisationen står att läsa:

Långt och kontinuerligt ledarskap är speciellt viktigt inom organisationer som inte i första hand är affärsdrivande, men som ändå förvaltar stora tillgångar. I övrigt gäller samma grundregel som för allt annat ledarskap: Förhindra att enskilda personer blir mäktiga och avsätt eller degradera dem som kan hota din ställning.I

Svenska Kyrkans står de närmaste åren för en ovanligt stor omsättning bland sina ledare. På ett beslut i Kyrkomötet i november följer den mest genomgripande omorganisationen av kyrkolivet på församlingsnivå sedan reformationen. Många är de gamla ledare som kommer att ersättas, nya som ska träda till och ett antal som får utökade alternativt beskurna befogenheter. Det kyrkliga ledarskapet är ålderstiget och ett stort antal kommer att pensioneras under den närmaste tioårsperioden. De som inte pensioneras från sina tjänster är de som sitter kvar som förtroendevalda. För den senare gruppen är "pensionsåldern" i praktiken högre.

Det alldeles för många tecken på att man på alla nivåer inom Svenska Kyrkan fått för sig att medicinen är att kopiera bolagsmodellen med enväldiga vd:ar och hierarkiska organisationsmodeller. En sådan medicin ger inte bara oönskade biverkningar, den är skadlig i sig.

Den ideella organisationen ska se till att rekrytera trygga och glada medarbetare som får stor frihet i sitt arbete, så att de behåller sina ideal och sin arbetsglädje. När medarbetare ropar på starka ledare, då är det ett tecken på att de själva är mindre lämpade för sin tjänst i den ideella organisationen. Medlemmar i kyrkan ska de förstås få vara, men de bör nog se sig om efter en annan arbetsgivare.

Nästa år utses ny ärkebiskop för Svenska Kyrkan. Måtte det bli en människa som tar matchen mot dem som vill göra aktiebolag eller ideell förening av kyrkan och hennes församlingar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: