10 april 2005

Intellektuell och folklig

SR Godmorgon Världen behandlade religionenerna påverkan på politiskt liv och samhälle. Utgångspunkten för inslaget var en kommentar av tidningen Nya Dagens Håkan Arenius.

Tomas Andersberg spådde - i samma inslag - en växande klyfta mellan religiösa intellektuella och folkligt troende. Måhända har han rätt i sin prognos.

Men jag undrar om det är en nödvändig motsättning som ska uppmuntras: att den intellektuella människan - troende eller ej - ska ställa sig i motsatt till det folkliga.

Om en rörelse behöver en intellektuell ledning - vilket jag tror - så kan den inte fjärma sig från det folket. Vilka ska då deras intellekt tjäna? Bara dem själva?

Nå, jag inser att en problematisering av den uppmärksamhet som nu riktas på religionens betydelse för människor och samhälle kräver att begreppen intellektuell och folk(lig) defineras.

Till det får jag återkomma.

Inga kommentarer: