13 april 2005

Relation och passion

Svenska Missionskyrkan har låtit göra en analys av dagens ungdomskultur för att finna svar på hur kyrkan kan verka i den. Tidningen Dagen intervjuar utredaren Kjell Carles. Rubriken ovan länktar till artikeln.

Hittar inget om rapporten som Nya Dagen refererar till på Missionskyrkans sajt ännu www.missionskyrkan.se Får återkomma.

Att äktet och handling är nyckelord för en ung församling, stämmer med mina egna tidigare erfarenheter. En del av referatet tyder på at förändringen för de ungas skull och med de unga i kyrkorna går på tok för långsamt. Vem vinner på detta? Svaret leder vidare till påståendet: Ni har ansvarat.

Inga kommentarer: