03 april 2005

Johannes Paulus den Store?

Så kom igår beskedet om att påven Johannes Paulus II hade avlidit. I medierna omnämns han av vissa kommentatorer som "Johannes Paulus den Store". Kommer det att bli hans eftermäle? Jag vet inte.

De svenskspråkiga kommentarerna har de sista dagarna omfattat mer av påvens gärningar än vad som är brukligt. "Underlivsfrågorna" har - i alla fall perdiodvis - tidigare fullständigt dominerat det offentliga samtalet när påven och den romersk-katolska kyrkan kommit på tal. Dessa dagar är det inte så.

Johannes Paulus II bidrog - vittnar många om - till murens fall och den demokratisering av östeuropa med början i hans hemland Polen. Hans insatser för fred i latinamerika och mellanöstern har varit betydelsefulla. Han var en ekumen, som närmade flera stora och mindre kristna kyrkor till varandra under 1980- och 1990-talen. Men i kontakterna med den ryskortodoxa kyrkan gick det trögt. Och till det finns förstås förklaringar.

Nästa påve bör stå fri från öst-västkonflikten och därför hämtas från den afrikanska eller sydamerikanska kontinten. Kardinaler med ursprung från dessa världsdelar finns bland de nämnda namnen. De flesta romerska katoliker finns på södra halvklotet och här är kyrkor och församlingar många gånger mer levande än i västeuropa.

Stockholms katolska stift har förberett sig väl inför påvens död. Deras webbplats www.katolskakyrkan.se ägnas helt åt Johannes Paulus II och här finns mycket att läsa.

Biskop Jonas Jonson i Strägnäs skriver för Kyrkans Tidning (Den långa länken är tyvärr delad för att inte trasa sönder spaltbredden i bloggen. Så den kan vara enklare att gå till www.kyrkanstidning.com och klicka vidare)
http://www.kyrkanstidning.com/ArticlePages/
200504/02/20050402132305 _Headline954/
20050402132305_Headline954.dbp.asp

Gunnel Vallquist skriver intitierat och intressant i SvD idag http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_9461178.asp
och i samma tidning finns en ledare av Per Ericson
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_9458051.asp

Mer läsning på den ekumeniska nyhetsbyrån ENI:s webbplats http://www.eni.ch
Kyrkornas Världsråds ledning har gjort ett uttalande
http://www2.wcc-coe.org/pressreleasesen.nsf/index/pr-05-11.html

Inga kommentarer: