02 april 2005

Kyrkan lever vidare

Prästen i Sankta Eugenia i Stockholm, Klaus Dietz intervjuades av SR1 fredag morgon med anledning av påvens allvarliga sjukdom. Dietz medkännande och samtidigt sakliga svar visade på kyrkans styrka genom tiderna: att med ett ämbete minska bindningen till person.

Klaus Dietz förklarade för journalisten att när påven dör kommer en ny efter honom. Och kyrkan lever vidare. Det är inte märkvärdigare än så.

Det är förstås sant att Johannes Paulus II blivit föremål för idolisering. Men det ändrar inte kyrkans ordning. Den syn som Dietz ger uttryck för - med hänvisning till traditionen - förklarar också den nuvarande påvens uttalanden, ställningstagande och handlingar. Han har inte verkat i sin person, utan i sitt ämbete. En föreställning som inte så många av påvens kritiker kan antas ha tagit till sig.

Även i den lutherska kyrka jag tillhör finns ett ämbete, ett treledat. Också vår kyrkas ordning är att ämbetet för den enskilde avgörs av kyrkans kallelse och vigning.

Inga kommentarer: