03 september 2006

KG är tydlig

Ärkebiskop emeritus KG Hammar lever inte eremitliv. I dagens DN recenserar han Lena Einhorns bok där hon driver tesen att Paulus är Jesus.

KG Hammar är tydlig: Han är positiv till boken och läsupplevelsen den ger. Han säger nej tack till den fnoskiga hypotesen att Jesus skulle bytt identitet efter korsfästelsen och blivit aposteln Paulus.

Lena Einhorn har skrivit en bok om det hon tror är sant. Det skiljer henne väsentligt från Dan Brown. Brygubben tolkar de positiva recensionerna av Einhorns bok som att hon är flera resor bättre författare än Brown.

Inga kommentarer: