03 september 2006

Låt barnen för rösträtt

Rösträttsåldern bör sänkas till 16 år, tycker Brygubben. I Svenska kyrkan kunde en sänkning av rösträttsåldern genomföras när Svenska kyrkan blev fri från staten.

Dagens 16- och 17-åringar är mer mogna än sina föräldrar i samma ålder. Och vet mer om den värld som politiken omfattar än sina mor- och farföräldrar. Därför bör rösträttsåldern sänkas.

Och med de låååånga mandatperioderna på fyra år är det hundratusentals förstagångsväljare som är både 20 år åldre. Det duger inte.

I en intervju i ETC motiverar en barnläkare rösträtt även för barn. Läs och reflektera.

1 kommentar:

Per Westberg sa...

Sänkt rösträttsålder skulle vara alldeles utmärkt. Men jag tror inte att man skall motivera detta utifrån upplevd mogenhet. Det ställer bara generation mot generation. Det är bara att säga att 16 år är en lämplig ålder. Att dagens 16- och 17-åringar är mer mogna än deras föräldrar var i samma ålder äger nog sin riktighet. Men jag är inte säker på att man kan vederlägga att de vet mer om den värld som politiken omfattar än sina mor- och farföräldrar. Bland de som föddes på 30-talet var det faktiskt ganska breda lager som genom sina föreningsengagemang och framgångsrik folkbildning visste ganska mycket om samhället de levde i. Inte minst världskriget gjorde att politiken var närvarande i vardagen.

En annan generation som hade en bred och bra koll, även om många anser att de fel koll, är de som engagerade sig i kampen mot Vietnamkriget. Nu har jag gjort misstaget och lyfta fram vissa generationer.