23 juli 2008

10 år som fri kyrka: Dags för nya steg framåt

Nästa år är det tio år sedan Svenska kyrkan och staten separerades. Det hade kunnat ske mycket tidigare om inte de politiska partierna i majoritet som styrde kyrkan på 1900-talet motsatt sig en rad statliga utredningars förslag om att Svenska kyrkan skulle bli fri som andra trossamfund i Sverige.

Bloggande prästen Lars B Stenström är en erfaren kyrkoarbetare som i en debattartikel i allkristna dagstidningen Dagen pekar på problemet med att allmänpolitiska partier som i alla andra sammanhang företräder religionsfrihet gör ett undantag för Svenska kyrkan. Här bevakar man sina maktanspråk. Nästa år är det kyrkoval och det har gått ett decennium sedan kyrka och stat skulle skiljas åt. Lars B Stenström skriver:

Skilsmässan mellan kyrka och stat kommer inte att förverkligas på allvar förrän kyrka och statsbärande partier också separeras. Kyrkan kan inte bli salt i samhället om kyrkan styrs av samma krafter som styr samhället. Ser ingen det?

Inom Svenska kyrkan är det svårt att föra ett sakligt samtal om vikten av att reformera det demokratiska systemet inom Svenska kyrkan. De aktiva partipolitikerna bemöter mycket känslosamt invändningar mot den ordning de företräder och det kommer snabbt att handla om att uppleva sig personligt ifrågasatt, ja närmast kränkt.

Sakligt gör förstås tusentals förtroendevalda i Svenska kyrkan ett utmärkt arbete, bidrar med sin kompetens och tar ansvar. Att de helt övervägande flertalet partipolitiker i kyrkan är personligt kristna råder det inget tvivel om.

En reformering av det demokratiska systemet är nödvändig och skulle föra med sig så mycket gott. Det frigöra mycket energi och ge kyrkans medlemmar ett mer direkt inflytande.

Ett reformarbete kommer att kosta, därför ska det genomföras nu när Svenska kyrkan har goda ekonomiska resurser. Bara genom att förenkla valsystemet kan ett par hundra miljoner kronor frigöras och användas för att skapa en ny och bättre ordning.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: