31 juli 2008

Sista motionen inlämnad till årets kyrkomöte

Repet är draget för motionärerna till årets kyrkomöte - Svenska Kyrkans egen förbundsstämma eller kongress. För riksdag ska man inte kalla det. Det kan förleda en att tro att detta riksårsmöte är en parlamentarisk församling reglerad i grundlag. Och det är det inte fråga om.

Kyrkomötet är Svenska Kyrkans interna angelägenhet, liksom ett årsmöte i vilken annan folkrörelse eller ideell förening som helst.

Till årets kyrkomöte har flera ombud skrivit motioner. Några har skrivit sitt namn under flera. Ganska många har inte skrivit under någon motion alls. Och så finns det några motioner som inte alls borde skrivits och ett par ombud som inte borde skrivit under.

Efter en första genomgång är det två motioner som intresserar och gläder Brygubben mer än de andra. Den ena handlar om att göra en hundramiljoners satsning på undervisning i Svenska Kyrkans församlingar. Den andra handlar om att ge de unga i Svenska Kyrkan rejält mer att säga till om - att inrätta de ungas kyrkomöte.

PDF med hela motionen om en kunskapssatsning

PDF med hela motionen om De ungas kyrkomöte

Att bedriva undervisning ingår i församlingens grundläggande uppgift, tillsammans med att fira gudstjänst, bedriva mission och utöva diakoni (kristet socialt arbete). Undervisningen är generellt eftersatt inom Svenska kyrkan. Lysande undantag belyser hur mycket som behöver göras mer och bättre. Särskilt är den undervisningen bland vuxna som behöver stärkas. Ingen bred satsning har gjorts på 15 år.

Åldersspridningen i kyrkomötet är för dålig. Det ser illa ut i styrande organ även regionalt i stiften och lokalt i församlingarna. Därför är motionen som uppmärksammar bristen på unga beslutsfattare och bristen på inflytande för unga så viktig.

Det är över 20 år sedan en demokratisatsning med sikte på föryngring gjordes i Svenska kyrkan. Och det är en generation sedan. Känns som en evighet.

Det ska förhoppningsvis inte dröja så länge innan alla motionerna finns som webbsidor på Kyrkomötet webbplats. Men nu får man leta bland de inskannade pappersversionerna.

Ett gäng ombud i kyrkomötet bloggar tillsammans. Under våren har det inte varit så mycket till liv i bloggen. Men nu kanske de kommer igång. Senaste inlägget är från den 1 juni.

Kyrkans Tidning är Svenska kyrkans veckotidning. Redaktion gör, liksom Brygubben, sitt personliga urval bland motionerna till kyrkomötet.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: