26 februari 2010

Brygubben kommer från Finland

Svenska Kyrkans Informationsavdelning låter ett företag samla in länkar till artiklar på nätet om just Svenska Kyrkan. Det företaget letar på tidningarnas webbsidor och i ett litet urval av bloggar. Till den utvalda skaran hör inte jag och inte heller Lars B Stenström, kyrkoherde i Örebro, men någon av sina fyra bloggar.

Men finlandssvenska tidningen Kyrkpressen följer både hans och och min blogg. Och Kyrkpressen i sin tur följs av företaget som informationsavdelningen i Kyrkans Hus anlitar. Så den vägen kommer våra blogginlägg med i listningen på Svenska Kyrkans intranät. För det är bara de som har behörighet att logga in på intranätet som får se vad som skrivs om Svenska Kyrkan på nätet numera. Fram till i slutet på förra året var det mycket mer transparent. Då visades informationen på den öppna gemensamma webbplatsen för Svenska Kyrkan.

Bloggar som hör till de utvalda är bloggen för Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, prästerna Dag Sandahls och Karin Långströms bloggar.

Så här görs urvalet. Saxat från Svenska Kyrkans Intranät

Urvalet baserar sig på ett antal agenter/kategorier som utifrån sökord skannar av artiklar och bloggar på internet.
Kategorierna kan och kommer att ändras men de nu aktuella är:
Svenska kyrkan
Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete
Globala bloggar
Kyrkoval
Vigsel och äktenskap
Ärkebiskopen
Församlingsnyheter
Countdown to Copenhagen
Eftersom länkarna publiceras automatiskt kan mindre relevanta artiklar bli publicerade. Samma artikel kan ibland även bli publicerad flera gånger. Vi hoppas att ni har överseende med detta och uppskattar att löpande få en överblick över det som skrivs om Svenska kyrkan i riks-, lokal-, internationell press samt delar av den svenska bloggosvären.

Men visst heter det väl bloggosfären? Svära ska man ju inte göra i kyrkan.

Inga kommentarer: