26 februari 2010

Fredagsläsning om hur det hänger ihop: Jobb och samtal med Gud

Allkristna tidningen Dagens ledare handlar idag om bön och arbete. Chefredaktören Elisabeth Sandlund kommenterar Dagens Nyheters kultursida, där annonser om bön från Svenska Kyrkan Stockholms stift kallats för rapakalja. Elisabeth Sandlund skriver:

Den som jobbar diakonalt, i sin profession eller som frivillig, är ingen vanlig socialarbetare, som har till uppgift att tillfredsställa klientens grundläggande materiella behov. Han eller hon har dessutom helt andra resurser att erbjuda, möjligheter till en varaktig förbättring av tillvaron, chansen till upprättelse och till ett liv som fullvärdig samhällsmedborgare. Men då krävs det att insatserna är grundade i bön. Det handlar inte om att knäppa händerna som hastigast vid ett enstaka pliktskyldigt tillfälle. Bönen måste få fungera som en kontinuerligt flödande kraftkälla, som ger mod, ork, tröst och inspiration till nya insatser. 
Jo, så är det. Jag instämmer. Eller Amen, skulle man också kunna säga.

1 kommentar:

Anette sa...

Hej!
Tänkvärd bloggpost och lovvärt initiativ att skapa en mer matnyttig lista. På den borde Göran Skyttes "Omvänd" passa bra.