22 april 2010

Helle Klien är redan det tidningen Dagen påstår hon ska bli

Tidningen Dagen får inte riktigt till det med rubriksättningen när de ska rapportera om att Aftonbladets politiske chefredaktör Helle Klein lämnar tidningen i höst. Man skriver "Klein blir präst igen". Sanningen är att hon redan är det. Prästvigningen är frikopplad från en eventuell anställning. Den är livslång och kan inte göras ogjord.

Helle Klein har de senaste året skaffat sig en plattform för att nu verka som den fria skribent och debattör, som hon säger är hennes framtid. Den plattformen är Seglora Smedja, som sponsras av Svenska Kyrkans studieförbund Sensus, Svenska Kyrkan i Stockholms stift, Skansen och några till.

Tillägg 21 april: Seglora Smedja bekräftar att Helle Klein till hösten inte minst kommer att ägna smedjan sin tid.

Att präster vigda till tjänst i Svenska Kyrkan inte har anställning i någon församling eller något stift är inte nytt. Präster har i långa tider jobbat som lärare i det allmänna skol- och universitetssystemet. Och präster har varit anställda av stiftelser och företag (med svenskkyrkliga ägare).

Oberoende av om präster har anställning och lön från Svenska Kyrkan så står hon eller han under ledning av en biskop. Så länge som prästen utöver sitt ämbete: själavårdar, döper, leder mässan, konfirmerar, viger och begraver.

Tillägg 22 april: Kyrkans Tidning, Svenska Kyrkans egen veckotidning rapporterar om Helle Klein

1 kommentar:

Anders Göranzon sa...

Men det är inte bara tidningen Dagen som blandar ihop saker och ting. Även Helle Klein själv, när hon i en ledare den 21 april kommenterar sin förestående avgång:
"Gud får förresten vänta lite ändå, för nu tänker jag ha hundraprocentigt fokus på opinionsbildningen fram till valet ..."
Nog tycker åtminstone jag att det är synnerligen klantigt uttryckt. eller rentav dålig teologi!