20 april 2010

Smart val att låta pengarna arbeta

Läser i Svenska Kyrkans egen Kyrkans Tidning att pensionspengarna som förvaltas åt anställda i Svenska Kyrkan nu till en del ska få arbeta för en god sak: äldreboende.

Svenska Kyrkans församlingar är sällan fattiga och Svenska Kyrkan som trossamfund förvaltar stora ekonomiska värden. Pengar på bankkonto vet man inte vem som använder. Placeringar i värdepapper kan man styra mer. Att placera i fastigheter ger ett stort mått av inflytande och styrning.

Jag har haft förmånen att på ganska nära håll följa hur Svenska Kyrkan i Örebro gick från ord till handling för flera år sedan och bildade fastighetsbolaget BOAB som både erbjuder äldre och ungdomar juste boende. Drivande krafter bakom den konstruktionen var kyrkonämndens ordförande Timmy Leijen, förvaltningschefen Ingegärd Oad och kontraktsprosten Lars B Stenström.

Några enskilda exempel på när det gått mindre bra med kyrkliga bolag har fått oproportionellt stor uppmärksamhet och det har skadat en god sak. För många kyrkopolitiker och chefer har fegat ur och förhåller sig passiva. I rädslan för att göra fel.

Svenska Kyrkan har av tradition stora placeringar i jord och skog. Större andel borde placeras på ett proaktivt sätt i annat. Det skulle kunna handla om att gå in som ägare i friskolor, sjukvård och kultur.

Inga kommentarer: