14 juli 2010

En av de allra främsta biskoparna är död

En av Svenska Kyrkans tidigare ärkebiskopar är död. Biskop Bertil Werkström blev 82 år. När 1900-talets hela svenska kyrkohistoria kommer biskop Bertil att framträda som en av de mest framstående och betydande ärkebiskoparna under seklet.

Hans insatser för att befria Svenska Kyrkan från statskyrkosystemet hade en helt avgörande betydelse. Han fördjupade Svenska Kyrkans relationer till den Romersk-katolska kyrkan och tog emot påven Johannes Paulus II i Uppsala domkyrka 1989. Tillsammans med påven firade han den Heliga Birgittas 600-års jubileum 1991.

Biskop Bertil var varsam om orden. Och han var handlingskraftig. Han var inte den som objuden kastade sig in i de kyrkliga debatterna, men när han tillfrågades sa han sin mening. Omsorgen om Svenska Kyrkans tro och liv behöll han. Det innebar att han under senare år uttryckte kritik mot den sittande kyrkoledningen.

Svenska Kyrkans officiella webbplats skriver om biskop Bertil. I den allkristna tidningen Dagen kommenterar biskop Bertils efterträdare, biskop Gunnar Weman, hans gärning. 

Tillägg 15 juli: Biskop Bertil var en av huvudarkitekterna bakom den viktiga ekumeniska Borgå-överenskommelsen.

I en artikel i tidskriften Signum berättade den förre romersk-katolske biskopen i Stockholm om biskop Bertil:
Under mässan i Globen gick flera företrädare för Svenska kyrkan fram till altaret för att ta emot påvens välsignelse. Även en del frikyrkorepresentanter följde exemplet. Påven tillmätte detta så stor betydelse att han särskilt omnämnde händelsen i sin ekumenikencyklika Ut unum sint från 1995. Han har vid flera tillfällen, även offentligt, kallat Bertil Werkström för ”min gode vän”. Då påven besökte Uppsala domkyrka hälsade Werkström honom välkommen med orden ”idag har Petrus kommit till oss, och hans namn är Johannes Paulus II”. Han alluderade därmed till Nathan Söderbloms beklagande över att Petrus, alltså den katolska kyrkan, inte medverkade vid det ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Det var en modig gest av ärkebiskop Werkström, som han har fått utstå mycket kritik för.

Hela artikeln

Tillägg 15 juli: Ny bloggpost av Signum som länkar vidare till en text där biskop Bertil själv berättar om sitt möte med påven Johannes Paulus II

Fler kommentarer i allkristna tidningen Dagen med anledning av biskop Bertils bortgång.

Fler bloggar om biskop Bertil: Frimodig kyrka och Dag Sandahl 

Inga kommentarer: