29 juli 2010

80-talisterna under ytan

Sommartid har inte brevbäraren med sig så värst mycket till mig, men igår kom ett stort och ganska tungt brev. I det låg rapportboken 80-talisterna - så funkar det, från United Minds. Jag har börjat läsa. Det är lätt gjort. Snyggt presenterat och intressanta texter. Fast bindningen är kass, så det är redan lösbladsläsning.

60-talisten Marie Söderqvist konstaterar i slutet av sitt förord att 80-talisterna verkligen tror på sig själva. Och att att fler än 8 av 10 tror på livslång kärlek. Om 40-talisterna var de första unga som skapade sin egen generations värderingar och trender, så är 80-talisterna den senaste generationen av unga vuxna som skiljer ut sig från äldre generationer.

I mina öron är det positivt när Söderqvist i sitt slutord skriver om 80-talisterna:
De är en naturkraft, en flodvåg. Som 50-, 60- eller 70-talist blir man bortspolad - eller så lär man sig surfa på flodvågen. Och när man kan det, kommer man aldrig ha haft roligare.
Livsfrågor och tro, är ämnen som finns med i flera kapitel i boken. Och mest handlar kapitlet Under ytan om de existentiella frågorna. Det handlar om glappet mellan vilja och kunna, mellan det förväntade och det infriade.

8 av 100 unga 80-talister har en muslimsk härstamning. Varannan av dem säger sig regelbundet besöka sin moské. Det handlar om 45.000 unga vuxna i 20-30 års åldern.

Svenska kyrkan har 840.400 medlemmar som är 80-talister. De utgör nästan 7 av 10 i hela gruppen. Knappt 2 av 100 säger sig någon gång i månaden eller oftare gå i kyrkan. Det skulle motsvara knappt 17.000 av 80-talisterna. Är då deras mor- och farföräldrar mer kyrksamma? 6 av 100 i åldern 65-75 år säger att de går i kyrkan någon gång i månaden. Nå, det här var siffror för Svenska Kyrkan. Den fullständiga bilden ska rymma även de andra kristna kyrkorna med den romersk-katolska som den enskilt största.3 av 10 unga vuxna 80-talister säger sig tro på en gud.

I ett annat kapitel skriver journalisten Daniel Björk:
80-talisterna är romantiker, som vill att saker ska vara på riktigt, som vill uppleva starka, direkta känslor och som är "ointresserade" av politik, när politiken inte representerar någon annat än status quo.
Jag föreställer mig att resonemanget om politiken och politikerna kan överföras till 80-talisternas inställning till tro och kyrka.

Livet i tron och gemenskapen i en gudstjänst behöver vara på riktigt och ge rum för de starka och direkta känslorna. Vi 60-talister äldre kan mycket väl ha en hämmande inverkan på kyrkolivet. Så mycket viktigare att unga vuxna får ta framträdande positioner i kyrkorna.

Rapporten om 80-talisterna innehåller intressanta fakta om hur unga vuxna ser på yrkesarbete och på kultur. Den kyrka och församling som vill se flera unga vuxna bland sina aktiva medlemmar gör klokt i att ta reda på hur man bäst rekryterar till olika branscher inom arbetslivet, för att förstå hur medlemsrekryteringen och rekryteringen av volontärer kan förbättras. Genom att studera kulturuttrycken som väcker unga vuxnas intresse och engagemang kan ledarna i kyrkor och församling lära sig hur tron kan gestaltas på skilda sätt för att 80-talisterna ska känna igen sig och för att deras egna uttryck ska få rum.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: