09 augusti 2010

Var det bättre för? Inte så säkert

Värderingsförskjutningar kan vara sega grejer. Det där med livsåskådning tar tid. Så därför är det så intressant med Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier och deras undersökningar som startade redan på 1950-talet.

Ta en titt på den här grafen. Frågan som ställdes var:Har Du haft några planer för Din framtid som inte blivit förverkligade? Och hur stor andel svenska män i åldrarna 18-55 år som svarat "Ja" på frågan. För 15 år sedan och för 55 år sedan.


Forskningsgruppen har en databas med långa studier som från början samlades in av Svenska Gallupinstitutet. En föregångare till SIFO.

Inga kommentarer: