26 augusti 2010

Biskopar ska inte ha mandatperioder. Med inre och yttre kallelsen levande sätts punkt naturligt.

Det är i sig uppmuntrande att Svenska Kyrkans Tidning i ett ledarstick på sidan 2 i veckans nummer på papper uppmärksammar att jag bloggat om den alltför begränsade åldersspridningar bland Svenska Kyrkans tretton biskopar och de aktuella kandidaterna till biskopsstolarna i Växjö, Linköpings, Göteborgs och Visby stift.

Men en liten gallup vid frukostbordet visar att det som är ledarskribentens egna åsikter uppfattas som något jag tycker och tänker.

Det stämmer att jag nyligen, liksom i samband med biskopsval för Västerås och Härnösands stift, framfört invändningar mot att "unga" kandidater sållas bort. Mycket på grund av ett resonemang om att en äldre biskop behöver man inte dras med så många år. Så blir det fel val, då är det nästan som att det finns en ångerrätt på gubben eller gumman.

Det ser inte ut som att Svenska Kyrkans Tidning (ännu) har publicerat ledarsticket i papperstidningen på sin webbplats. Men det kan komma där. Jag får bevaka kommande dagar.

Frukostens gallup gav resultatet att delar av Svenska Kyrkans Tidnings läsekrets fått uppfattning att jag skulle vara för att stiftsbiskopar bara fick förordnande för fem år i stöten. Det tycker jag inte alls. Jag är emot en sådan ordning av princip. Och med fem år är man farligt nära fyra år och nuvarande mandatperiod för förtroendevalda i Svenska Kyrkan. En biskop är lika lite förtroendevald som en präst eller en diakon.  

Jämförelsen med en partiledare är Svenska Kyrkans Tidnings egen. Min tolkning är att när Carl Bildt beskrev sin egen ålder när han tillträdde som partiledare som en dålig egenskap, då var det med hans vanliga ironi.

Biskopar ska inte ha mandatperioder. Med en inre och yttre kallelse som hålls levande under tiden som stiftsbiskop, ja då kommer det att naturligt sättas en punkt, som biskopen själv och dem han är herde för är eniga om.

Men tack Svenska Kyrkans Tidnings ledarredaktion med Brita, Dag och Anders för att jag blev apostroferad. Vi verkar vara  överens om att reagera mot den negativa urvalsprincipen i Svenska Kyrkans biskopsval. Och samtalet om en lösning på problemet får gärna fortsätta. Fler argument för och emot, och fler och mer kreativa lösningar är välkomna.

Brygubbens tidigare inlägg om biskopsval finns att läsa här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: