23 augusti 2010

13 nominerade. 5 valbara. 1 blir biskop

Svenska Kyrkan i Växjö stift ska få en ny biskop. I lördags 21 augusti hölls en utfrågning av de fem valbara kandidaterna i Växjö. Den sändes direkt på webben och kan ses igen.

Gabriel Fjellander twittrade flitigt under hela den fem timmar långa utfrågningen.

Anders Göranzon bloggade lite före och har lovat att blogga mycket efteråt. Och det löftet håller han.
Han skriver utförligt och med egna kommentarer om Per Eckerdal, Jan-Olof Johansson, Lisa Tegby och Dag Sandahl. Sannolikt kommer han att publicera en postning om den femte kandidaten Kjell Leijon idag eller imorgon fredag. (Länkarna i det är stycket är ett tillägg från torsdag 26 augusti.)


Minst en av de fem kandidaterna skriver själv om utfrågningen och det är Dag Sandahl.

Allkristna tidningen Dagen refererar utfrågningen och det gör även Smålandsposten. Ännu har inte Svenska Kyrkans Tidning haft något att berätta, förutom att man före utfrågningen hade en notis om att den skulle sändas på webben.

Tidningen Växjö-Nytt rapporerar att 175 åhörare fanns på plats i Katedralskolan i Växjö i lördags och att 900 samtidigt såg och hörde utfrågningen via webben.

Den massmediala uppmärksamheten var större i våras när präster, diakoner och lekfolk var samlade till nomineringsval. Och så snett har det blivit i Svenska Kyrkans biskopsval under flera år. Det skulle vara bra om den information som lämnas till massmedia från kyrkan sida tog hänsyn till situationen och bättre beskrev vad som är det riktiga valet och att det tydligare framgår att vigningen är den händelse som gör processen komplett.

Valet sker 30 augusti 2010. Om en av de fem kandidaterna får mer än hälften av rösterna, då är den den som blir vald och kommer att vigas till biskop. Annars blir det en andra valomgång mellan de två som fick flest röster och en av dem väljs och vigs. De som röstar i biskopsval i Svenska Kyrkan är stiftets diakoner och präster, elektorer valda av församlingarnas styrelse eller fullmäktige och domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter.

Så här illustreras biskopsvalet i Linköpings stift.
Valprocess pågår också i tre andra stift i Svenska Kyrkan: i Göteborgs, i Linköpings och i Visby stift.

Nomineringsprocessen vid val av biskop i Svenska Kyrkan är för smal och ger ett för begränsat urval. Det har blivit regel att en grupp i varje stift sätter upp en officiell sökprofil. Utöver den finns dolda kriterier. Det tycks till exempel som att hög ålder är en fördel, eftersom osäkra röstande vill minimera risken genom att välja en gammal människa som inom några få år lämnar sin tjänst som stiftsbiskop med pension.

Svenska Kyrkan har ett avtal med de andra nordiska evangelisk-lutherska kyrkorna och med flera andra kristna kyrkor i den så kallade Borgå-deklarationen. Biskopskandidater borde också sökas i de andra kristna kyrkor vars vigningstjänster Svenska Kyrkan erkänner. Man borde också se möjligheten att kalla en biskop från ett annat stift inom Svenska Kyrkan eller från en annan kyrka.

Brygubben har tidigare skrivit om biskopsval.

Tillägg 24 augusti: Sedan igår eftermiddag länkar Svenska Kyrkans Tidning till Växjö stifts webbsida och den inspelade hearingen.

Tillägg 26 augusti. Nu har det kommit ett referat av hearingen och en aktuell presentation av kandidaterna på Svenska Kyrkans Tidnings webb.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: