19 mars 2006

Kina växer i Afrika

Kinesiska intressen i Afrika är omfattande. Uppskattningsvis fler än 700 kinseiska företag är verksamma på denna stora kontinent för att söka råvarutillgångar. Sudan säljer större delen av sin olja till Kina.

Det finns berättelser om att kineserna mycket tidigt seglade västerut och nådde Madagaskar och troligen även det afrikanska fastlandet. Men den kejserliga ledningen visade inget intresse för den västliga delen av världen. Inte då.

Nu är östern het och i de amerikanska och västeuropeiska inversteringarna i Afrika verkar vara begränsade. Ett expansivt Kina tar plats.

Kan kineserna till och med ha rundat jorden före européerna? Den pensionerade ubåtskaptenen Gavis Mendizes hävdar det.

Inga kommentarer: