22 mars 2006

Regeländring en spark i baken på ointelligent DR

Senast den 1 januari 2011 ska posten delas i boxar i entrén till alla flerfamiljshus, istället för att tryckas in genom lägenhetsdörren. Det har Post- och telestyrelsen beslutat.

Vartannat hushåll i Sverige (cirka 2,3 miljoner lägenheter) berörs. Nyordningen har skapat oro kring de framtida möjligheterna att dela ut direktreklam.

Det som är bra med nyordningen är att annonsköpare, byråer och distributörer måste tänka om och tänka nytt. Upplevelsen av att ha (över-)full box med reklam bara man är bortrest ett par dag kommer inte gynna avsändarna.

Det är inte en dag förtidigt att säljarledet ser sina kunder som individier och noga utvalda grupper. Tekniken och informationen finns för en mer intelligent kommunikation med konsumenterna. Till rimliga priser.

Inga kommentarer: